...Una més entre d'altresTURISTES MINUSVÀLID/ES TRACTATS 

(MOLT PITJOR) QUE ELS GOSSOS 


Gràcies a les autoritats polítiques d'aquest poble,

 cliqueu aquí.


Resum del subratllat: 

Discussió. 

La propietària del Bar la Cantonada (cliqueu aquí

vs. la senyora minusvàlida. Recrimina (la primera) 

DE MOLT MALES MANERES

Apartar una cadira amb la seva taula. 

Ocupació de via pública sobre vorera, perquè necessitava 

passar i que llavors ja la tornaria a posar a lloc. 

La patrulla actuant ha informat a la senyora 

que pot fer una instància/denúncia a la EMD. 

La patrulla actuant ha mediat amb les dues parts 20-25 min. 

calmant els ànims. La propietària ha manifestat 

constantment que paga 2.000 euros per ocupar la via pública.
Això són maneres de tractar els turistes! 


On és el "turisme inclusiu i per a tothom" (cliqueu aquí)?


I quina seguretat és la que se'ls hi dóna?


Una agressió així es queda en la més gran impunitat?! 


L'agressora amb l'historial que té no li diuen res? 

No hauria de ser sancionada?


Encara així la reforcen a continuar agredint a un i altre.

Quina des-implicació i DESTRUCCIÓ DEL TURISME!!!


Què no tenen drets els "esgarrats" o DISCAPACITATS, pobres?
Què els hem de tractar pitjor que a un gos?


I què se'n treu de denunciar-ho?


Que l'enviïn a la EMD (Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit) i què aquesta tampoc faci res? 

Així la EMD té l'última paraula. 

Doncs, la responsabilitat és del que està al cim de la policia, 

que és on l'acaben redirigint, a la presidència de la EMD. 

Així doncs, una forma indirecta d'agredir és deixar ocupar 

una vorera que és insuficient (més quan l'altra banda 

és intransitable).
Això és tractar bé i potenciar el turisme?


 Tanta TOLERÀNCIA amb els agressors s'ha de permetre?


No se'ls pot sancionar o és que cal protegir-los? 


CREIEU QUE AQUESTS TURISTES 

TORNARAN A VENIR?


Creiem que els responsables d'aquests problemes són els polítics i autoritats municipals que es salten la llei que per ells anar bé desvien problemàtiques a altres llocs saltant-se la llei i les ordenances (es demostra més avall en un mapa en el text "Okupació il.legal").


La llei serveix per posar ordre i pau social (sense lleis -justes, clar- es converteix en l'Oest de les pel.lícules nord-americanes o els boscos de Sherwood d'en Robin Hood).


INFRINGIR LES LLEIS (LES JUSTES, CLAR) COMPORTA MALESTAR I CONFLICTE SOCIAL. El que fan aquests governants és potenciar el malestar, enfrontar uns individus contra els altre. Crear nous problemes.

 

 

◇■◇■◇■◇


I BUILT MY SITE FOR FREE USING